Algemene informatie

Tijdens een crematie- of begrafenisplechtigheid, in een Uitvaartcentrum, Dorpshuis, Crematorium, of waar dan ook de plechtigheid zijn bestemming heeft, geeft hij vorm, stijl, en meerwaarde, door het verzorgen als uitvaartleider van de complete uitvaart, of enkel door zijn gesproken woord in de toespraakverzorging, of door het verzorgen van een afscheidsdienst met meerdere sprekers.

Hij doet de gehele uitvaart en/of toespraken in opdracht van een familie, onafhankelijk van elk uitvaartbedrijf en is beschikbaar voor Gorinchem en de Regio.

Bart C.N.de Groot heeft inmiddels zijn sporen gezet in het uitvaartvak, waarin hij zo’n 30 jaar als eigenaar/oprichter/ uitvaartleider werkzaam is geweest onder de naam:

De Groot Uitvaartverzorging B.V.
Uitvaartcentrum De Grote Haar
Uitvaartcentrum De Giessenlanden
Uitvaartcentrum Groot Woudrichem
Uitvaartinformatiecentrum te Gorinchem
Uitvaarttoespraakverzorging
Medeoprichter van Uitvaartverzorging Gorinchem

Mede door zijn verdienste, is hij ook vernoemd in het boek: Markante Gorcummers.
Op 1 oktober 2002 heeft hij een punt gezet achter al het zakelijke van het ondernemen dat een zeven-daagse werkweek inhield en is zich nog meer in gaan zetten om een uitvaart te verpersoonlijken, warmte te geven in een tijd zoals wij zeggen nergens geen tijd meer voor is, niets is minder waar.

Bart was èèn van de weinige voorlopers in Nederland die zo’n 30 jaar geleden heel voorzichtig begon met een gesproken woord voor de familie tijdens een uitvaart, als er geen Pastoor of Dominee de uitvaart verzorgde met een toespraak, met een gedicht aan het graf of in het crematorium met goedvinden van de betreffende familie.
Dit in een tijd dat echt enige dat gezegd werd aan het graf: is er iemand die nog iets wil zeggen ? (meestal niemand) dan werd iedereen bedankt voor zijn komst en kon iedereen weer gaan.
Op het hoogtepunt van afscheid nemen werd niets gedaan en niemand dacht daar aan, en daar moest men het dan mee doen. Dat was dubbel bedroevend voor de nabestaanden, maar men wist niet beter.

Het gedichtje is inmiddels uitgegroeid tot een compleet verzorgde toespraak met meestal door de familie uitgekozen muziek die uiteindelijk de algehele inhoud bepaalt, en soms is Bart’s werk enkel het gesproken woord als omlijsting rondom datgene dat de familie zelf toespreekt.
Bart’s toespraak komt tot stand door samen met de familie te speuren naar het levensverhaal, naar wat aan zijn of haar leven betekenis gaf zoals hobby’s, zijn/haar werk, liefhebberijen, of er een keuze is van muziek, en wat u voor haar of hem heeft betekend.
Deze dagelijkse gesprekken voorafgaand aan de uitvaart zijn heel belangrijk en vaak ook een ondersteunend bemoedigend moment vanwaar wij samen bouwen naar de dag van afscheid nemen met daarin zo mogelijk gewenst bijdragen van familie en vrienden in verweven.
Samen willen wij recht doen aan het leven, en aan de traditie van waaruit is geleefd.
En als je eenmaal met een familie aan de praat bent, probeer je je in te leven en bemerk je dat er heel veel valt te vertellen, en vanuit dit alles komt een persoonlijk gerichte toespraak tot stand waarin de mens, warmte geven, warmte na laten aan elkaar centraal staan op het moment van afscheid.

Wat een mens doet voor een mens gaat nooit verloren!

Een uitvaart kan soms heel klinisch overkomen als er niemand iets zegt, en dan kan ik zo wel eens het gevoel krijgen van: heb je daarvoor 80 jaar geleefd dat er niets is te vertellen, maar alle respect natuurlijk voor diegenen die wel of geen gesproken woord wensen.
Het komt nogal eens voor dat je met kinderen heel fijne momenten kunt hebben op zo’n moeilijk moment, zoals: een briesebras die ze in de natuur plukken en tijdens de plechtigheid in de kist leggen en met oma mee geven, of een tekening zelf in de kist leggen, of dat ieder kind op de kist zijn eigen tekening maakt, of in eenvoud samen praten over het verlies, of aanmoediging dat het kind zelf iets voor leest in de plechtigheid (hoe jong ze ook zijn) soms met mijn hulp voor opa, of een vuurpijl afschieten als hun jonge vader het huis verlaat in die zwarte auto.
En dat alles geeft mij zelf soms ook vochtige ogen…..
Want vergeet niet dat een kind ook maar een Guppie is in een grote oceaan van volwassen mensen met hun eigen verdriet.

Hartverwarmend is dan ook wel dat als je ze heel veel later tegen komt op straat dat ze hèèè Bart-jo! roepen. Dan is er iets goeds achter gebleven, en daar dòe je het dan ook uiteindelijk voor!

Ook als je niet verbonden bent aan een kerkelijke instantie heb je natuurlijk ook het recht op een waardig afscheid, en ook dan mag ik daaraan gestalte geven.
Van de gehele plechtigheid wordt een CD opname gemaakt, kan zelfs ook op Video of schriftelijk uitgewerkt worden, een waardevolle herinnering die steun kan geven in het verwerken van het verlies.

Het is niet enkel de weg die je gaat, maar het spoor dat je achter laat.

En daarom verleen ik ook daadwerkelijke nazorg na de uitvaart, kostenloze hulp in het doen van naamswijzigingen, berichtgevingen en nog veel meer, of gewoon indien gewenst de wekelijkse bezoekjes welke niet gebonden zijn aan een tijdslimiet.

Mocht u vragen hebben, wilt u een kostenloze wilsbeschikking opstellen of gewoon een persoonlijk gesprek, u kunt een beroep doen op Bart C.N. de Groot Uitvaart- en Toespraakverzorging kan contact opnemen
– Indien dringend 06 – 10 945 964
- Als het even kan wachten 0183 – 633036

Leven en dood
Als een geliefde mens sterft
verandert je gehele wereld.
Soms gebeurt het plotseling,
totaal onverwacht…..
en soms voel en zie
je het aankomen.

Er zijn dan veel keuzes te maken,
met name, wat wordt er gezegd,
en door wie, èn waar?

Recht doen aan iemands leven
is nooit vanzelfsprekend!
Ieder leven kent haar en zijn
eigen gang en geheim….

MET VERTROUWEN & RESPECT